17 કરતાં વધુ સ્થાપના

17 કરતાં વધુ સ્થાપના

With 12 Plants To Offer All Kinds Of Plastic Goods
17 કરતાં વધુ સ્થાપના

17 કરતાં વધુ સ્થાપના

With 12 Plants To Offer All Kinds Of Plastic Goods
17 કરતાં વધુ સ્થાપના

17 કરતાં વધુ સ્થાપના

With 12 Plants To Offer All Kinds Of Plastic Goods

ઉત્પાદન શ્રેણીઓ

Including PVC Rigid Clear Sheet, Pvc Flexible Plastic Sheet, PVC Gray Board, PVC White Sheet, PVC Card, PVC Foam Board, Acrylic Sheet, Self Adhesive Vinyl and Plastic Processed Products.
ચૅગ્જ઼્યૂ HSQY પ્લાસ્ટિક જૂથ પીવીસી, પીઈટી, એક્રેલિકની અને અન્ય સંબંધિત સેવાઓ પૂરી પાડે છે વ્યાવસાયિક અનુભવ 17 વર્ષ છે.
ચૅગ્જ઼્યૂ HSQY પ્લાસ્ટિક જૂથ પીવીસી, પીઈટી, એક્રેલિકની અને અન્ય સંબંધિત સેવાઓ પૂરી પાડે છે વ્યાવસાયિક અનુભવ 17 વર્ષ છે.
અમે 20 વેચાણ સ્ટાફ અને 20 તકનિકી સ્ટાફ સહિત 500 કર્મચારીઓ હોય છે. માં ઇંગલિશ, સ્પેનિશ, જાપાનીઝ અને કોરીયન સતર્ક અને બહુવિધ બજારોમાં સેવા આપી શકે છે.
5 ખંડોમાં 40 થી વધારે દેશોમાં 300 થી વધારે લાંબા ગાળાની ગુણવત્તા ગ્રાહકો સાથે, ગ્રાહક આધાર મુખ્યત્વે યુરોપ, એશિયા અને દક્ષિણ અમેરિકામાં છે.
કુલ નિકાસ મૂલ્ય દર વર્ષે 100 મિલિયન યુએસ ડોલર છે અને કુલ વાર્ષિક નિકાસ વોલ્યુમ 1,000 થી વધુ કન્ટેનર્સ છે.
 • 17યર્સ
  ચૅગ્જ઼્યૂ HSQY પ્લાસ્ટિક જૂથ પીવીસી, પીઈટી, એક્રેલિકની અને અન્ય સંબંધિત સેવાઓ પૂરી પાડે છે વ્યાવસાયિક અનુભવ 17 વર્ષ છે.
 • 09કારખાના
  ચૅગ્જ઼્યૂ HSQY પ્લાસ્ટિક જૂથ પીવીસી, પીઈટી, એક્રેલિકની અને અન્ય સંબંધિત સેવાઓ પૂરી પાડે છે વ્યાવસાયિક અનુભવ 17 વર્ષ છે.
 • 500કર્મચારીઓની
  અમે 20 વેચાણ સ્ટાફ અને 20 તકનિકી સ્ટાફ સહિત 500 કર્મચારીઓ હોય છે. માં ઇંગલિશ, સ્પેનિશ, જાપાનીઝ અને કોરીયન સતર્ક અને બહુવિધ બજારોમાં સેવા આપી શકે છે.
 • 300ગ્રાહકો
  5 ખંડોમાં 40 થી વધારે દેશોમાં 300 થી વધારે લાંબા ગાળાની ગુણવત્તા ગ્રાહકો સાથે, ગ્રાહક આધાર મુખ્યત્વે યુરોપ, એશિયા અને દક્ષિણ અમેરિકામાં છે.
 • 1000બોકસ
  કુલ નિકાસ મૂલ્ય દર વર્ષે 100 મિલિયન યુએસ ડોલર છે અને કુલ વાર્ષિક નિકાસ વોલ્યુમ 1,000 થી વધુ કન્ટેનર્સ છે.

ફેક્ટરી ટુર

પીવીસી કઠોર શીટ

આ 3mm પીવીસી ફીણ બોર્ડ, 4x8 પીવીસી ફોમ શીટ્સ 1mm પીવીસી ફોમ શીટ, પીવીસી ફોમ શીટ 4mm, 5mm પીવીસી ફોમ શીટ બોર્ડ, અને ફોમ પીવીસી શીટ 12mm બનાવવા માટે સાધનો હોય છે.

ફેક્ટરી ટુર

પીવીસી કઠોર શીટ

આ 3mm પીવીસી ફીણ બોર્ડ, 4x8 પીવીસી ફોમ શીટ્સ 1mm પીવીસી ફોમ શીટ, પીવીસી ફોમ શીટ 4mm, 5mm પીવીસી ફોમ શીટ બોર્ડ, અને ફોમ પીવીસી શીટ 12mm બનાવવા માટે સાધનો હોય છે.

ફેક્ટરી ટુર

પીવીસી કઠોર શીટ

આ 3mm પીવીસી ફીણ બોર્ડ, 4x8 પીવીસી ફોમ શીટ્સ 1mm પીવીસી ફોમ શીટ, પીવીસી ફોમ શીટ 4mm, 5mm પીવીસી ફોમ શીટ બોર્ડ, અને ફોમ પીવીસી શીટ 12mm બનાવવા માટે સાધનો હોય છે.
" તમારા સમય માટે આભાર! "
નમૂના સંપાદન / પ્રશ્નનો જવાબ અમારો સંપર્ક કરો