Được thành lập hơn 17

Được thành lập hơn 17

With 12 Plants To Offer All Kinds Of Plastic Goods
Được thành lập hơn 17

Được thành lập hơn 17

With 12 Plants To Offer All Kinds Of Plastic Goods
Được thành lập hơn 17

Được thành lập hơn 17

With 12 Plants To Offer All Kinds Of Plastic Goods

Phân loại sản phẩm

Including PVC Rigid Clear Sheet, Pvc Flexible Plastic Sheet, PVC Gray Board, PVC White Sheet, PVC Card, PVC Foam Board, Acrylic Sheet, Self Adhesive Vinyl and Plastic Processed Products.
nhóm Thường Châu HSQY nhựa có 17 năm kinh nghiệm chuyên môn trong việc cung cấp PVC, PET, Acrylic và các sản phẩm liên quan khác.
nhóm Thường Châu HSQY nhựa có 17 năm kinh nghiệm chuyên môn trong việc cung cấp PVC, PET, Acrylic và các sản phẩm liên quan khác.
Hiện có khoảng 500 nhân viên, trong đó có 20 nhân viên bán hàng và 20 cán bộ kỹ thuật. Thành thạo bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Nhật Bản và Hàn Quốc, và có thể phục vụ nhiều thị trường.
Với hơn 300 khách hàng chất lượng lâu dài trong hơn 40 quốc gia trên 5 châu lục, cơ sở khách hàng chủ yếu là ở châu Âu, châu Á và Nam Mỹ.
Tổng giá trị xuất khẩu là hơn 100 triệu USD mỗi năm và tổng khối lượng xuất khẩu hàng năm là hơn 1.000 container.
 • 17năm
  nhóm Thường Châu HSQY nhựa có 17 năm kinh nghiệm chuyên môn trong việc cung cấp PVC, PET, Acrylic và các sản phẩm liên quan khác.
 • 09nhà máy
  nhóm Thường Châu HSQY nhựa có 17 năm kinh nghiệm chuyên môn trong việc cung cấp PVC, PET, Acrylic và các sản phẩm liên quan khác.
 • 500nhân viên
  Hiện có khoảng 500 nhân viên, trong đó có 20 nhân viên bán hàng và 20 cán bộ kỹ thuật. Thành thạo bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Nhật Bản và Hàn Quốc, và có thể phục vụ nhiều thị trường.
 • 300Khách hàng
  Với hơn 300 khách hàng chất lượng lâu dài trong hơn 40 quốc gia trên 5 châu lục, cơ sở khách hàng chủ yếu là ở châu Âu, châu Á và Nam Mỹ.
 • 1000Hộp
  Tổng giá trị xuất khẩu là hơn 100 triệu USD mỗi năm và tổng khối lượng xuất khẩu hàng năm là hơn 1.000 container.

THAM QUAN NHÀ MÁY

PVC tấm cứng

Đây là những thiết bị phục vụ làm 3mm Pvc Foam Board, 4x8 Pvc Foam Sheets, 1mm Pvc Foam Sheet, Tấm PVC FOAM Tấm 4mm, 5mm Pvc xốp Sheet Ban, và Foam Pvc tấm 12mm.

THAM QUAN NHÀ MÁY

PVC tấm cứng

Đây là những thiết bị phục vụ làm 3mm Pvc Foam Board, 4x8 Pvc Foam Sheets, 1mm Pvc Foam Sheet, Tấm PVC FOAM Tấm 4mm, 5mm Pvc xốp Sheet Ban, và Foam Pvc tấm 12mm.

THAM QUAN NHÀ MÁY

PVC tấm cứng

Đây là những thiết bị phục vụ làm 3mm Pvc Foam Board, 4x8 Pvc Foam Sheets, 1mm Pvc Foam Sheet, Tấm PVC FOAM Tấm 4mm, 5mm Pvc xốp Sheet Ban, và Foam Pvc tấm 12mm.
" Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi! "
Mẫu Acquisition / Câu hỏi Trả lời Liên hệ chúng tôi